Prohlášení

Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a v souladu s "Nařízeními a doporučenými postupy" společnosti Lifestyles, dovolujeme si vyslovit následující prohlášení:

Prohlášení o výši dosahovaných příjmů

Společnost Lifestyles je hrdá na to, že díky její obchodní příležitosti dosahují distributoři vysokých příjmů a jejich zdraví se používáním kvalitních výrobků upevňuje. Je však důležité si uvědomit, že určité výdělky nelze považovat za reprezentativní, to znamená, že příjmy, kterých distributor může dosáhnout, se liší případ od případu, a záleží pouze na snaze každého jednotlivce.

Prohlášení o účincích na zdraví

Informace uváděné na těchto stránkách nemají zastupovat odborná lékařská vyjádření. Nejsou určeny ke stanovování diagnóz, léčbě či předepisování léčiv a nenahrazují lékařské služby. Před zahájením diety, cvičení či jiného zdravotního programu je vhodné poradit se s kvalifikovaným odborníkem. Výsledky při užívání produktů se u různých lidí mohou lišit.

Prohlášení o produktech

Uváděné výrobky nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte na své pobočce Lifestyles, nebo u svého distributora. Přísady výrobků se mohou v jednotlivých zemích mírně lišit. Úplný seznam přísad naleznete na etiketě výrobku.